Hotline: 0923199968

Kho lạnh thủy sản

Lắp đặt kho lạnh thủy sản

Lắp đặt kho lạnh thủy sản

Lắp đặt kho lạnh thủy sản Bảo quản lạnh và lạnh đông trong kho lạnh thủy sản thường được áp dụng với các mặt hàng xuất khẩu. Lắp đặt kho lạnh thủy sản và quá trình lạnh đông thủy sản đều có chung một…

Kho lạnh bảo quản mực

Kho lạnh bảo quản mực

Kho lạnh bảo quản mực Kho lạnh bảo quản mực với ưu điểm cấp đông nhanh chóng, nhiệt độ, độ ẩm trong kho luôn được duy trì ổn định, dung tích lớn hơn tủ đông tủ mát thông thường, thường được…

Kho lạnh thủy sản

Kho lạnh thủy sản

Kho lạnh thủy sản Kho lạnh thủy sản với khả năng không làm thay đổi tính chất ban đầu của nguyên liệu tươi trong suốt quá trình lạnh đông nhờ cơ chế hạ nhiệt độ xuống thấp. Nhờ đó chất lượng…

Hotline: 0923199968

0923199968