Hotline: 0923199968

Tin Tức

Kho lạnh bảo quản vacxin

Kho lạnh bảo quản vacxin

Kho lạnh bảo quản vacxin là một phần trong dây chuyền lạnh, giúp vacxin luôn được bảo quản trong điều kiện quy định, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Nhiệt độ kho lạnh bảo quản vacxin thường được thiết kế trong khoảng từ 2 đến 8 độ C.

Hotline: 0923199968

0923199968